Motto Fundacji: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat - są tymi, którzy go zmieniają”. Steve Jobs

CZYSTE ZDROWIE

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Kraków dotyczącej realizowanej akcji "Czyste Zdrowie". Gośćmi programu "Przed Hejnałem" byli przedstawiciele Fundacji: Ewa i Robert Wróbel.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/wspolnie-stworzmy-mape-krakowa-z-miejscami-czystego-zdrowia/

Spot promocyjny projektu "Czyste Zdrowie"

Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego "Czyste Zdrowie" na You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=IrS2rBuBl3E

Projekt „Czyste Zdrowie” służy podniesieniu świadomości i odpowiedzialności społecznej związanej z wpływem środowiska materialnego
i społecznego oraz zachowań człowieka na stan jego zdrowia, jego profilaktyce i promocji. Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników: warunki środowiska otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia. W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej. Zdrowie można więc zachować i polepszyć poprzez zastosowanie dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej. Najistotniejsza jest tu zatem wiedza dotycząca higieny. Czynniki środowiskowe są obecnie bardzo istotnymi determinantami stanu zdrowia populacji a w odniesieniu do jednostek mogą decydować –
w przypadku osobniczych predyspozycji – o rozwoju procesu chorobowego. Higiena jako nauka zmierza do określenia granicy reakcji fizjologicznej na określony czynnik środowiska i ustalenia warunków umożliwiających zachowanie równowagi między organizmem a otoczeniem. Określa możliwości adaptacyjne organizmu do nowych, zmieniających się warunków otoczenia. Higiena przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie z otoczenia i postępowania człowieka czynników ujemnych dla zdrowia i wprowadzania bądź umacniania czynników dodatnich. Wiedza i wskazania higieny wynikają z przyswojenia dorobku różnych dziedzin medycznych.

Higiena to podstawowe narzędzie przeciwdziałające rozwojowi wielu chorób, służące stabilizacji pojęcia zdrowia społecznego, budujące profilaktykę i promocję zdrowia.  Higienę postrzega się zazwyczaj nazbyt populistycznie ograniczając ją do troski o własne ciało, gdy tymczasem nazbyt wiele miejsc społecznej użyteczności jest przyczyną zagrożeń chorobotwórczych. Brak znajomości podstawowych zasad nauki jaką jest higiena sprzyja corocznym nadmiernym zachorowaniom na grypę, jest przyczyną wielu chorób dróg oddechowych (astma, alergia oddechowa), dróg pokarmowych (rozwój bakterii typu Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus /gronkowiec złocisty/, toksokaroza, lamblioza etc.) i wiele innych często o charakterze przewlekłym. Utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych jest także istotne w przypadku wielu chorych na choroby rzadkie i przewlekłe typu: mukowiscydoza, mukopolisacharydoza,będących także naszymi podopiecznymi, stale prowadzącymi walkę z zagrażającymi życiu bakteriami np. Pseudomonas aeruginosa  i Burkholderia cepacia. Styl życia i zachowania zdrowotne mają największy wpływ
na stan naszego zdrowia (50 - 60%). Są to czynniki najbardziej zależne od jednostki, zwłaszcza że służba zdrowia może rozwiązać tylko ok. 10 - 15% problemów zdrowotnych ludzi. Od nas samych zależy więc w największej mierze kondycja zdrowotna - własna i otoczenia. Niestety, zasady higieny zbyt często nie są znane, co widać w wielu miejscach użyteczności publicznej.

 

Przez cały czas trwania projektu dostępna będzie infolinia dla prywatnych właścicieli miejsc użyteczności publicznej typu: sklepy, fitness cluby, kancelarie prawne, biura,  prywatne przychodnie, szkoły i przedszkola niepubliczne, a także dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

Chcesz:

- zasięgnąć informacji o właściwych profesjonalnych środkach, które należy stosować, by dane miejsce publiczne było bezpieczne dla odwiedzających,

- środkach dedykowanych dzieciom

- chorobach, których przyczyną może być długotrwałe przebywanie w miejscach niezadbanych

- zniwelować negatywne przyzwyczajenia

- poprawić jakość ochrony zdrowia

- uzyskać poradę medyczną dotyczącą właściwego utrzymania higieny

 

DZWOŃ: +48 669 773 581

 

Umów się na bezpłatne konsultacje ze specjalistami, możliwe także w miejscu, którego stan higieny chcesz ocenić.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-16.00 (porady dla zainteresowanych także w sobotę i niedzielę)

Zapraszamy także na warsztaty edukacyjne – informacja o terminach i miejscach pojawi się na bieżąco.

ZGŁASZAJCIE DO NAS MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W KTÓRYCH POZYTYWNIE LUB NEGATYWNIE OCENIACIE POZIOM HIGIENY. Najlepszych wyróżnimy, tam gdzie jest gorzej damy  wskazówki umożliwiające poprawę.

Zdrowie społeczne jest ważne dla każdego z nas, więc wspólnie dbajmy o higienę w miejscach, w których przebywają nasze dzieci, rodzice, dziadkowie – my.

Patronat medialny

CZYSTE ZDROWIE projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków