Motto Fundacji: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat - są tymi, którzy go zmieniają”. Steve Jobs

JAK ZOSTAĆ PODOPIECZNYM

Podopiecznym Fundacji Nieskończone Możliwości może zostać każda osoba niepełnosprawna, osoby chore na choroby przewlekłe, rzadkie, choroby onkologiczne, neurologiczne, RZS, MIZS, osoby z niedosłuchem, z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, seniorzy borykający się z problemami socjalnymi czy psychologicznymi, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Zajmujemy się także osobami
w trakcie diagnozy w kierunku wspomnianych jednostek chorobowych. Naszymi podopiecznymi są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe oraz seniorzy. Swoją opiekę sprawujemy także nad osobami bezrobotnymi, wykluczonymi społecznie.

Aby stać się podopiecznym Fundacji Nieskończone Możliwości wystarczy pobrać z naszej strony internetowej Deklarację Podopiecznego, wypełnić ją i przesłać listem na adres Fundacji. Skan deklaracji można przesłać wcześniej na adres e-mail Fundacji: marcin@nieskonczonemozliwosci.org, niemniej jednak wersję papierową należy bezwarunkowo dostarczyć drogą pocztową. Do deklaracji należy załączyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby/kartę wypisu ze szpitala lub orzeczenie o niepełnosprawności.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:  marcin@nieskonczonemozliwosci.org lub n.mozliwosci@gmail.com,  kontakt telefoniczny: 606 55 66 75.

Na wniosek podopiecznego lub jego opiekuna prawnego zakładamy bezpłatne subkonta.

Co to jest subkonto?

Subkonto umożliwia przekazanie wpłat (darowizn od osób fizycznych i firm) dla wybranej osoby, należącej do grona Podopiecznych Fundacji. To wygodna, prosta i szybka pomoc dla osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących. Jako podopieczny naszej Fundacji możesz sam zdecydować, na jaki cel chcesz wykorzystać otrzymaną pomoc. Subkonto to sposób na proste i bezproblemowe zbieranie pieniędzy na leczenie, rehabilitację, transport i potrzeby związane z powrotem do właściwego funkcjonowania.


Przypominamy, że każda osoba potrzebująca pomocy może być podopiecznym wielu fundacji i stowarzyszeń, w każdej posiadać subkonto, jeżeli dana organizacja takie prowadzi.

Deklaracja podopiecznego - pobierz