Motto Fundacji: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat - są tymi, którzy go zmieniają”. Steve Jobs

Nieskończone Możliwości Wolontariatu

Według GUS 15,8 % mieszkańców Małopolski to osoby niepełnosprawne, z tego ponad 1000 osób to uczniowie szkół powszechnych. Do tej liczby należy także dodać kilka tysięcy uczniów chorych przewlekle, chorych na choroby rzadkie i podopiecznych placówek pieczy zastępczej. Wszyscy uczniowie borykają się z problemami integracji w szkole często powodującymi wykluczenie społeczne. Problemy te często mają wspólne podłoże i wiążą się z brakiem zrozumienia, integracji, wyobcowaniem, a co za tym idzie - problemami z nauką. Brak wsparcia wynika niejednokrotnie z niedostatecznej wiedzy pedagogów na temat wielu schorzeń, dostępnej pomocy uczniom zagrożonym wykluczeniem, braku wiedzy na temat działających, często lokalnie, organizacji NGO. Skuteczna pomoc nauczycieli, wychowawców przedszkolnych i szkolnych to przede wszystkim wzrost ich wiedzy nt. schorzeń dzieci niepełnosprawnych, uwrażliwienie uczniów zdrowych i kształtowanie u nich empatii wobec potrzebujących, co znacząco ułatwi ich funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, informacja o działających w regionie organizacjach NGO.

Projekt „Niekończone Możliwości Wolontariatu” to bezpłatne szkolenia i działania społecznościowe i aktywizacyjne, które mogą zmienić niekorzystną dla zagrożonych wykluczeniem społecznym uczniów sytuację. Kierowany jest do nauczycieli i wychowawców przedszkoli jako tych, którzy najbardziej efektywnie mogą wpływać na postrzeganie dzieci chorych i niepełnosprawnych, poprawiać ich samoocenę, angażować i zachęcać do wolontariatu.

 

ŚWIADOMY WOLONTARIUSZ

 

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia wszystkich nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli z Małopolski, które  pozwolą poznać i zrozumieć specyfikę chorób przewlekłych (typu: niedosłuch, cukrzyca, choroby onkologiczne, choroby układu oddechowego) i chorób rzadkich, zrozumieć czym jest piecza zastępcza. Szkolenia realizowane będą  w Krakowie, Bochni, Mszanie Dolnej i Nowym Targu. W trakcie szkoleń będziemy wspólnie tworzyć konspekt zajęć wychowawczych, na których szerzona będzie idea wolontariatu pokazująca, że świadoma i efektywna pomoc jest wówczas, gdy jak najwięcej wiemy i osobie pomocy potrzebującej (na kształt superwizji). Zapewniamy wsparcie terapeuty, możliwość podzielenia się doświadczeniami zawodowymi, spotkania i konsultacje indywidualne dla uczestników.

Uczniowie chorzy na choroby przewlekłe np. cukrzycę, astmę, fenyloketonurię, uczniowie niepełnosprawni oraz pochodzący z ośrodków pieczy zastępczej spotykają się z bardzo podobnymi problemami w szkole związanymi z brakiem zrozumienia, brakiem umiejętności integracji, wyobcowaniem i problemami w szkole i nauce. Należy pamiętać, że wyobcowanie uczniów chorych powoduje także ich problemy z motywacją do leczenia, zniechęcenie do życia i działania, a tym samym zwiększa ilość hospitalizacji, a zatem wykluczenia z obecności w funkcjonowaniu w lokalnych społecznościach. Walka z brakiem zrozumienia, brakiem umiejętności integracji, wyobcowaniem i problemami w szkole i nauce uczniów wykluczonych, niepełnosprawnych i pozostających pod opieką ośrodków pieczy zastępczej. Stwórzmy im szansę nawiązania nowych przyjaźni i szansę integracji w szkole i społeczeństwie.

Wolontariatu
Wolontariatu

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Zadzwoń: +48 669 773 581

Chcesz zasięgnąć szczegółowych informacji? Pisz: kontakt@nieskonczonemozliwosci.org

Patronat medialny

Projekt Nieskończone Możliwości Wolontariatu jest dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego