Motto Fundacji: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat - są tymi, którzy go zmieniają”. Steve Jobs

O NAS

„Twoja praca wypełni większość Twojego życia, a jedynym sposobem, aby osiągnąć satysfakcję jest wiara w to, że wykonujesz dobrą pracę. Jedyną drogą do wykonania dobrej pracy jest kochanie tego, co się robi. Jeśli tego jeszcze nie znalazłeś - szukaj, nie rezygnuj. Kiedy poczujesz to w sercu będziesz wiedział, że znalazłeś”.

Steve Jobs

 

Fundację Nieskończone Możliwości tworzą ludzie, którzy kochają to, co robią, a przede wszystkim wiedzą, po co pracują. Wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, terapii i wsparciu psychologicznym osób chorych, seniorów oraz bezrobotnych, pracy doradczej
i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie, przedsiębiorcami to przede wszystkim zrozumienie różnorodnych problemów. Nasze zawodowe życie to także doświadczenie dziennikarskie, realizacja wielu kampanii edukacyjnych, informacyjnych
i prozdrowotnych oraz realizacja zadań publicznych. Zajmujemy się działalnością edukacyjną i informacyjną, świadczymy porady prawne, socjalne,
z zakresu ekonomii i finansów. Zgłosić się do nas może każdy, kto potrzebuje porady psychologa, dietetyka, rehabilitanta, doradcy prawnego, terapii logopedycznej, pomocy edukacyjnej i socjalnej, wsparcia medycznego. Pozyskujemy fundusze i realizujemy zbiórki publiczne na  rzecz pomocy osobom biednym oraz chorym i niepełnosprawnym, pomagamy w poszukiwaniu pracy. Prowadzimy zajęcia indywidualne i warsztaty.

Nasz zespół w swoim dorobku ma doświadczenie prowadzenia i rozliczania kilkudziesięciu zadań publicznych oraz doświadczenie zarządzania firmami publicznymi. Pomagamy rzeczowo naszym podopiecznym, dzieciom i dorosłym chorym na choroby onkologiczne, neurologiczne, RZS, MIZS, choroby przewlekłe i rzadkie, osobom z niedosłuchem, osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, osobom starszym
i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.