Fundacja Nieskończone Możliwości

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nieskończone Możliwości. Dane wpisane w formularz kontaktowy w celu odpowiedzi będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Osoba kontaktująca wyraża zgodę na takie przetwarzanie, w celu odpowiedzi i wyrażam na to zgodę. Dane adresowe są obecne w tej bazie Fundacji Nieskończone Możliwości na podstawie wskazanych przepisów prawa i wyłącznie na podstawie tych przepisów przetwarzane oraz nie są udostępniane nieupoważnionym osobom. Mają Państwo prawa do wykreślenia swoich danych i tzw. „zapomnienia”. Zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,